Pierwszakowe misie

W ramach innowacji Montessori uczniowie klasy I c rozwijali swoją kreatywność i rozbudzali wyobraźnię poprzez własnoręczne wykonanie Misia. Kierując się poznaną historią sprzedawcy zabawek, który zafascynowany postawą Theodora Roosevelta, stworzył misia „Teddy”, każdy z uczniów wykonał swojego misia.  Misie zostały zaadoptowane przez swoich właścicieli, którzy zobowiązali się, że będą go kochać i dbać o niego najlepiej  jak tylko potrafią. Uczniowie musieli wymyśleć imię dla swojego przyjaciela, co zostało zapisane na Certyfikacie, którego wręczenie było podsumowaniem naszych zajęć. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą kreatywnością, a przy tym świetnie się bawili.

A. Skrypak-Schiller

>>zobacz zdjęcia<<