Mali ratownicy

10 stycznia w Przedszkolu Publicznym nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile  odbył się międzyprzedszkolny konkurs : ,,Mały ratownik”, adresowany do dzieci 6-letnich. Nasz Oddział Przedszkolny reprezentowali:  Lena Wełniak i Dominik Juszczyk.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa. Za każde poprawnie wykonane zadanie otrzymywali bonus w postaci cukierka:) Mimo, iż w konkursie nie było wyznaczonych miejsc, rywalizacja była zacięta. Lena i Dominik spisali się na medal! Wszystkie zadania wykonywali szybko i prawidłowo.

Dodatkową atrakcją dla uczestników był słodki poczęstunek, a tuż po nim- spotkanie z ratownikiem medycznym, podczas którego dzieci mogły usystematyzować wiedzę i poćwiczyć pod okiem fachowca sztuczne oddychanie, bandażowanie ran, układanie poszkodowanego  w pozycji bezpiecznej.

Po konkursie dzieci  w znakomitych humorach wróciły  do przedszkola.

J. Jędrzejak

>>zobacz zdjęcia<<