Najpiękniejsze Jajko Wielkanocne

Zapraszamy do udziału w konkursie „Najpiękniejsze Jajko Wielkanocne”.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. 1.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile.

 

  1. 2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie „wielkanocnego jajka” – ozdobienie plastikowego lub styropianowego jajka dowolną techniką plastyczną, kierując się tematem konkursu. Liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych oraz pomysłowość. Powinno być umieszczone w koszyku lub doniczce. Całość musi mieć minimalnie 15 centymetrów wysokości.

 

  1. Do pracy należy dołączyć kartę informacyjnązawierającą dane autora (imię i nazwisko oraz klasę – ważne jest, aby była odpowiednio przymocowana).

 

  1. Każdy z uczestników może wykonać tylko 1 jajko wielkanocne.

 

  1. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej przy ul. Kujawskiej do 6 kwietnia 2020 roku!

Szkolny Samorząd Uczniowski