Mistrz pięknego czytania

6 marca odbył się w czytelni szkolnej konkurs czytelniczy klasy III a ,,Mistrz pięknego czytania”. Do konkursu zgłosiło się 10 uczniów. Wszyscy kandydaci losowali numery książek, których fragment mieli przedstawić. Pozostali uczniowie kibicowali swoim kolegom i koleżankom, słuchając w ciszy i skupieniu czytanych fragmentów opowiadań. Nad poprawnością prezentacji tekstu czuwało jury w składzie: pani Katarzyna Bruzda oraz pani Joanna Podgórska – Kędziora. Jury po podliczeniu ilości punktów zdobytych przez dzieci za prezentację tekstów, biorąc pod uwagę płynność i tempo czytania, dykcję, intonację oraz sposób prezentacji czytanego utworu, zdecydowało jednogłośnie, że III miejsce otrzyma Aleksander Duljasz, II miejsce Mateusz Szwemin, a I miejsce i tytuł ,,Mistrza czytania” Stanisław Moszczeński. Gratulacje dla wszystkich dzieci, biorących udział w konkursie!

L. Kozera

>>zobacz zdjęcia<<