Karty Grabowskiego

W ramach dzielenia się wiedzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej spotkali się z nauczycielami matematykami klas IV-VIII, w celu poszerzania swoich umiejętności matematycznych. Chodziło przede wszystkim o poznanie Kart Grabowskiego, które są nowatorską i aktywizująca formą pracy na lekcjach. Karty te zachęcają uczniów do nauki matematyki oraz do integrowania się i wzajemnego uczenia od siebie. Nauczyciele poprzez zabawę utrwalali tabliczkę mnożenia. Teraz kolej na uczniów. Dzięki Kartom Grabowskiego wszyscy uczniowie polubią matematykę, a tabliczka mnożenia będzie opanowana na szóstkę.

B. Kuklińska

>>zobacz zdjęcia<<