Rekrutacja podstawowa na rok szkolny 2020.2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Szkolna Komisja Rekrutacyjna działająca w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile
pozytywnie rozpatrzyła wszystkie wnioski rekrutacyjne.
W razie niezłożenia „Oświadczenia woli przyjęcia do szkoły” – dzieci spoza obwodu,
prosimy o przesłanie ich na adres e-mailowy: sp5pila@op.pl