UWAGA!

Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie decyzji MEN zajęcia w szkole i oddziałach przedszkolnych
są nadal zawieszone do 24 maja.

Nauka odbywać się będzie tak jak dotychczas,
za pomocą technik i sposobów kształcenia na odległość.