Konkurs „Mój zeszyt”

Wasze zeszyty świadczą o tym, jakimi jesteście uczniami. Chcielibyśmy, abyście dbali o nie i traktowali je jak swoją wizytówkę oraz zaglądali do nich z przyjemnością. Zależy nam, by były prowadzone systematycznie i starannie. W tym celu Samorząd Uczniowski organizuje konkurs na najpiękniejszy zeszyt w szkole. 
Kryteria oceny:
§  staranność i estetyka;
§  pismo czytelne i utrzymane w liniaturze;
§  jak najmniej skreśleń lub poprawek;
§  z minimalną liczbą błędów;
§  czysty, bez zagięć oraz obłożony;
§  podpisany imieniem, nazwiskiem i klasą;
§  własne pomysły uczniów mające wpływ na estetykę zeszytu np. ciekawy sposób podkreślania tematów lub wyodrębniania najważniejszych wiadomości z lekcji.
Wybierz 6 najlepszych zdjęć i prześlij je na następujący adres mailowy: mateusz.pazdej@wp.pl w terminie do 22 czerwca 2020 roku. 
M.Pazdej