Czynności organizacyjne związane z zakończeniem roku szkolnego

W celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz sprawnej organizacji przygotowania się do zakończenia roku szkolnego w dniach od 15 do 25 czerwca 2020 obowiązują specjalne procedury związane z wejściem ucznia/rodzica do budynku szkolnego, związane z oddawaniem książek, opróżnianiem szafek itp.
Ze względów bezpieczeństwa, w celu ograniczenia ruchu uczniów/rodziców zaleca się łączenie zwrotu książek do biblioteki z opróżnianiem szafek uczniowskich i oddawaniem kluczyków (klasy III i VIII). Wszystko odbywać się będzie według poniższych zasad oraz harmonogramu (do pobrania poniżej).
Bardzo proszę o dostosowanie się do zaleceń oraz przekazanie informacji swoim dzieciom.

Dyrektor szkoły Dorota Gulińska

Zasady i procedury związane z wejściem na teren szkoły pobierz

Harmonogram rozliczania się poszczególnych klas pobierz