Nowy adres e-mail szkoły

Zawiadamiamy, że od 17 czerwca 2020 roku
następuje zmiana adresu e-mail szkoły. Nowy adres to:

sekretariat@sp5.pila.pl