ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Nauka odbywać się będzie tak jak dotychczas
za pomocą technik i sposobów kształcenia na odległość.”

 

OBOWIĄZUJE DO CZASU POWROTU DO SZKOŁY

>> TUTAJ – BIBLIOTEKA  ON-LINE  >>         >>TUTAJ –  SPOSÓB NA NUDĘ <<

 >> 16 – 20 marca <<                           >>  23-27 marca<<         >>  30 marca – 5 kwietnia <<

>> 6-8 kwietnia <<                     >> 15-17 kwietnia <<                >>20-24 kwietnia <<

27-30 KWIETNIA <<                        >>4-8 maja <<                              >> 11-15 maja <<    

> 18-23 maj <<                             >> 25-29 maj <<                                      >> 1-5 czerwca <<

>> 8-12 czerwca <<                                  >> 15-19 CZERWCA <<

>> STRONA Z  ZADANIAMI NA TYDZIEŃ 22 – 26 czerwca <<