Maluchy segregują śmieci

We wtorek 22 września uczniowie klas I c, III a i III b udały się na „Zieloną lekcję” zorganizowaną na terenie ścieżki edukacyjnej w PSZOK. Zajęcia na świeżym powietrzu  prowadził  edukator z  PRGOK. Uczniowie poznali skrót PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dowiedzieli się co tam się znajduje. Tematyka lekcji dotyczyła segregacji odpadów komunalnych. Uczniowie powtórzyli sobie jak poprawnie segregować surowce wtórne, bo wielu z nich już to wie. Podawane przykłady segregowania często dotyczyły materiałów, z których wyrzuceniem mamy na co dzień problemy. Następnym punktem spotkania był quiz polegający na łączeniu kolorów odpowiedniego pojemnika i wskazywanych odpadów. Największą trudność stanowiły odpady  problemowe takie jak np. żarówki  zwykłe, które można wyrzucić do odpadów zmieszanych i  ledowe , których tam wyrzucać nie wolno.  Zajęcia utrwaliły wiedzę uczniów na temat zagrożeń, jakie płyną z braku segregacji. Uświadomiły również dzieciom, jak ważna jest  segregacja, aby lepiej chronić nasze środowisko.    

B.Kuklińska  

>>zobacz zdjęcia<<