Cyfrowa Szkoła – Wygraliśmy!

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile w roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyła w unikatowym w skali kraju projekcie – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.3, którego celem było podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych. W II edycji projektu wzięło udział  150 szkół z Wielkopolski, w tym grupa uczniów  pilskiej „Piątki”. Na etapie zgłaszania szkoły do projektu, dokonaliśmy wyboru jednego z czterech podprojektów – naszym zdaniem optymalnego dla naszego miasta oraz potrzeb uczniów – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski. Wyzwanie prowadzenia podprojektu podjął wychowawca klasy V b – nauczyciel pasjonat Mariusz Trębacki.

Zadaniem uczniów był wybór wydarzenia, obiektu lub miejsca mającego znaczenie dla Wielkopolski. Nie ukrywamy, że zależało nam na udokumentowaniu wydarzeń mających znaczenie dla naszego miasta. Podjęliśmy decyzję, że obiektem badań będzie działalność zawodowa i społeczna rodziny Tobołów – śp. Pana Bogdana Toboły. Praca uczniów polegała na poszukiwaniach źródłowych (pozyskaniu informacji z wielu źródeł, którymi były dawne czasopisma, pamiętniki, relacje mieszkańców regionu, wywiady). Uczniowie  pozyskując informacje nagrywali filmiki, robili zdjęcia, opracowywali scenariusze wywiadów i spotkań, słowem przygotowywali bazę do artykułu hasłowego do Encyklopedii Wielkopolski, która będzie dostępna w Internecie.

Czas na realizację działań projektowych nie był łatwy, gdyż wiosną pojawił się problem z możliwością kontaktów face – to –  face z powodu epidemii. Tym bardziej cieszymy się ogromnie, że działania naszych uczniów zostały docenione przez organizatorów.

Mamy to – zajęliśmy I miejsce. Gratulujemy panu M. Trębackiemu i uczniom klasy (teraz już) VI B. Z przyjemnością przekazaliśmy gratulacje i nagrody całej ekipie zaangażowanej w projekt finansowany ze środków UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Gminę Piła. Dzięki nim I miejsce zostało nagrodzone tabletami wysokiej klasy, które otrzymał każdy uczeń biorący udział w projekcie oraz ich opiekun.

 

Poniżej zamieszczamy kilka filmików z realizacji projektu.

Prezentacja grupy

Wywiad z p. Wojciechem Kicmanem

Spotkanie z p. Piotrem Tobołą

Wizyta w ZSB i ZSG

Filmik podsumowujący projekt

E.Puchalska