Doradztwo zawodowe

Ciągle się wahasz do jakiej szkoły pójść? 

Przejrzyj informator edukacyjny na rok szkolny 2021/2022!!

Poszukaj pomysłów na siebie!

informator

 


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – terminarz (2021/2022)

Czynności kandydata Termin
Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl i wpisać wszystkie wymagane dane m.in. typ szkoły i klasę/klasy, w której chciałby podjąć naukę. Kandydat może wybrać trzy różne szkoły ponadpodstawowe, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Kolejność wpisu jest ważna; na I pozycji należy wpisać klasę/szkołę, w której kandydat chciałby uczyć się najbardziej.
Szkoła, którą kandydat wybiera na I pozycji jest szkołą pierwszego wyboru.
od 17 maja

do 31 maja 2021r. (godz. 15.00)

Dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru podpisany przez rodziców wydruk wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl. od 17 maja

do 21 czerwca 2021r. (godz. 15.00)

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, należy  wpisać do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach. od 25 czerwca

do 14 lipca 2021r.(godz. 15.00)

Dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (podstawowej)), a także wypełniony kwestionariusz szkoły. od 25 czerwca

do 14 lipca 2021r.(godz. 15.00)

Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl i sprawdzić, do której klasy (szkoły) kandydat został zakwalifikowany. 22 lipca 2021r.
Potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole/ klasie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one wcześniej złożone).

Brak złożenia oryginałów dokumentów
w wyznaczonym terminie jest równoznaczny
z rezygnacją z przyjęcia do szkoły.

23 lipca

do 30 lipca 2021r.(godz. 15.00)

Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl do której klasy kandydat został przyjęty. 02 sierpnia 2021r.

 

– Weryfikacji danych dokonuje powołana przez dyrektora szkoły szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

– Liczba punktów obliczana jest automatycznie przez system elektroniczny na podstawie kryteriów rekrutacji wprowadzonych wcześniej do bazy danych na stronie www.pila.edu.com.pl. Liczba ta decyduje o kolejności na liście kandydatów do poszczególnych klas. Próg punktowy może być różny w poszczególnych klasach i zależy od liczby kandydatów do danej klasy.

– Uczniu – pamiętaj – na I pozycji wybierz klasę, w której chciałbyś uczyć się najbardziej.

– Jeżeli uczeń nie dostanie się do klasy, którą wybrał na I pozycji, zostanie automatycznie przez system uwzględniony w przydziale do klasy, którą wybrał na II pozycji, następnie III, IV, V itd. (W początkowym etapie rekrutacji (logowanie) warto wybrać większą liczbę klas).

—————————————————————————————————————————————————-

UWAGA KONKURS!!!!!!

Drodzy uczniowie klas 7 i 8 – ogłaszam dla WAS konkurs w ramach doradztwa zawodowego!

Tytuł konkursu: ”Zareklamuj zawód”

Uczestnicy: uczniowie klas 7 i 8

Co należy zrobić?

– wejdź na stronę mapa karier https://mapakarier.org/city – miasto kariery;

– klikaj na budynki i poszukaj ciekawego zawodu – poczytaj opis zawodu, poznaj umiejętności i ścieżkę kariery;

– wybrany zawód zareklamuj w formie krótkiego filmiku lub prezentacji multimedialnej;

Do kiedy i gdzie przesłać pracę? – do 13 listopada 2020 (piątek trzynastego 😉 ) na adres mailowy iwonakusiorska@wp.pl

Czekam na ciekawe prace!!

Uczniowie, którzy wygrają w kategorii klas 7 i w kategorii klas 8 otrzymają nagrody!

                                                                                    Wyniki konkursu

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłane prace. Były one bardzo ciekawe i kreatywne.

Oto zwycięzcy:

I miejsce zajęły uczennice klasy 7 B – Aleksandra Fiedler i Malwina Kędziora

II miejsce zajęła uczennica klasy 7 C – Martyna Szopińska

III miejsce zajęła uczennica klasy 7 C – Julia Nowak

Gratuluję!

 Nagrody i dyplomy wręczę uroczyście kiedy wrócimy do szkoły!

Iwona Kusiorska


Drodzy uczniowie i rodzice,

jeśli potrzebujecie konsultacji z doradcą zawodowym przez e-mail lub telefonicznie, to Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile ma dla Was taką ofertę. Szczegóły w plakacie.