DYREKCJA SZKOŁY

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Dorota Gulińska

n-l dyplomowany pedagog

 

 

 

WICEDYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Elżbieta Puchalska

n-l dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej,
oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny;

 

 

 

 

WICEDYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Bogna Oleszak

n-l dyplomowany nauczanie przedszkolne

 

WICEDYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Marta Orlińska

n-l dyplomowany j. polski