DYREKCJA SZKOŁY

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Dorota Gulińska

n-l dyplomowany pedagog

 

 

WICEDYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Mariola Skrzyńska

n-l dyplomowany języka polskiego

 

 

WICEDYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Bogusława Opalińska

n-l dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie

 

 

WICEDYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Elżbieta Puchalska

n-l dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej