EGZAMIN OŚMIOKLASISTY

Szanowni Państwo!

W tym miejscu macie dostęp do dokumentów ogłoszonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które dotyczą egzaminu ósmoklasisty w bieżącym roku szkolnym:

  1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 zobacz
  2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 roku w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 zobacz
  3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 roku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku zobacz