KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego – 03.09.2018

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2018

Ferie zimowe – 14 – 27 stycznia 2019

Koniec I półrocza – 31 stycznia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna – 18 – 23 kwietnia 2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 21 czerwca 2019

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

w trakcie egzaminów gimnazjalnych – 10 – 12 kwietnia

w trakcie egzaminów ośmioklasisty – 15 – 17 kwietnia

ponadto piątek 02 listopada i czwartek 2 maja 2019