KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2021

Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2021 – 02 stycznia 2022

Ferie zimowe – 17 stycznia – 30 stycznia 2022

Koniec I okresu – 31 stycznia 2022

Wiosenna przerwa świąteczna – 14 – 19 kwietnia 2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 24 czerwca 2022

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

12 listopada 

2 maja

 25-27 maja – w trakcie egzaminów klas 8 (tylko dla klas IV-VII)

17 czerwca

23 czerwca

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI – 2021/2022:

8 i 9 września – spotkanie z wychowawcami

 17 i 18 listopada – spotkanie z wychowawcami 

 2 i 3 lutego – spotkanie z wychowawcami

 6 i 7 kwietnia – spotkanie z wychowawcami 

24 i 25 maja – spotkanie z wychowawcami 

Pozostałe kontakty wg potrzeb poprzez dziennik oraz indywidualnie po umówieniu z nauczycielem.

 

Terminarz klasyfikacji w roku szkolnym 2021/22

– 31.01.2022 r. – koniec I okresu 

– do 15.12.21 r. – wystawiamy przewidywane oceny niedostateczne;

– do 22.12.21 r. – wystawiamy wszystkie pozostałe oceny przewidywane;

– do 26.01.22 r. – wystawiamy oceny semestralne;

– 28.01.22 r. – RP klasyfikacyjna;

– do 26.05.22 r. – wystawiamy przewidywane oceny niedostateczne;

– do 02.06.22 r. – wystawiamy wszystkie oceny przewidywane;

– do 09.06.22 r. – wystawiamy oceny roczne/końcowe;

– RP klasyfikacyjna;

–  koniec roku szkolnego – 24.06.2022 r.