RADA RODZICÓW

Uwaga!

Na poniższe konto można wpłacać składki na Komitet Rodzicielski – SGB Bank Spółdzielczy w Czarnkowie o / Piła

55 8951 0009 4202 0503 3000 0010

kwota 40 złotych na dziecko (płaci tylko jedno dziecko z rodziny)

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i klasę wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły.

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
2021/2022

p.  Anna Szwedowicz– przewodnicząca
p. Elżbieta Kwiatkowska – z-ca przewodniczącej
p. Katarzyna Makowska – skarbnik

p. Arkadiusz Lech – sekretarz

Komisja rewizyjna
członkowie:
p. Agnieszka Wajer
p. Aneta Andrzejewska