RADA RODZICÓW

Uwaga!

Na poniższe konto można wpłacać składki na Komitet Rodzicielski – SGB Bank Spółdzielczy w Czarnkowie o / Piła

55 8951 0009 4202 0503 3000 0010
kwota 40 złotych

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
2018/2019

p.  Anna Szwedowicz– przewodnicząca
p. Elżbieta Kwiatkowska – z-ca przewodniczącej
p. Monika Momot – z-ca przewod
p. Agnieszka Pytlarz – skarbnik

Komisja rewizyjna
członkowie:
p. Denis
p. Szulc