RADA RODZICÓW

Uwaga!

Na poniższe konto można wpłacać składki na Komitet Rodzicielski – kwota 40 złotych

60 1020 3844 0000 1702 0180 7957

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
2018/2019

p.  Anna Szwedowicz– przewodnicząca
p. Monika Momot – z-ca przewodniczącej
p. Justyna Berndt – z-ca przewodniczącej
p. Agnieszka Pytlarz – skarbnik

     p. Wioletta Kowalska – sekretarz

 

Komisja rewizyjna
p.  – przewodnicząca
członkowie:
p.
p.