RADA RODZICÓW

Uwaga!

Na poniższe konto można wpłacać składki na Komitet Rodzicielski – SGB Bank Spółdzielczy w Czarnkowie o / Piła

55 8951 0009 4202 0503 3000 0010

kwota 40 złotych na pierwsze dziecko

kwota 20 złotych na drugie i kolejne dziecko

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
2019/2020

p.  Anna Szwedowicz– przewodnicząca
p. Monika Momot – z-ca przewodniczącej
p. Agnieszka Pytlarz – skarbnik

Komisja rewizyjna
członkowie:
p. Agnieszka Wajer
p. Aneta Andrzejewska

p. Joanna Podgórska-Kędziora