WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLAS I-IV

Rok szkolny 2019/20

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymują w szkole nieodpłatnie. Należy zakupić tylko podręcznik i ćwiczenia do religii.

KLASA I

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna:

 1. Hryszkiewicz, B. Stępień, K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz, 

Elementarz odkrywcówpodręczniki i ćwiczenia, Nowa Era

Edukacja matematyczna:

 1. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz, Elementarz odkrywcówpodręcznik

i ćwiczenia, Nowa Era

Edukacja muzyczna:

 1. Gromek, G. Kilbach, Elementarz odkrywcówNowa Era (dodatkowe ćwiczenia)

Edukacja plastyczna i techniczna:
Teczka artysty:

 1. Gryzoń, M. Jasny, W. Vargas, Elementarz odkrywcówNowa Era
  (dodatkowe ćwiczenia)

Wyprawka:

praca zbiorowa, Elementarz odkrywcówNowa Era (dodatkowe ćwiczenia)

Edukacja informatyczna:

 1. Kęska, Elementarz odkrywcówNowa Era (dodatkowe ćwiczenia)

Język angielski:

Bugs Team 1, podręcznik i ćwiczenia, Macmillan Education

Religia

W. Kubik, Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

 

KLASA II

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna:

 1. Hryszkiewicz, B. Stępień, J. Winiecka-Nowak, M. Ogrodowczyk,  

Elementarz odkrywcówpodręcznik i ćwiczenia, Nowa Era

Potyczki ortograficzne:

 1. Kacprzak, Elementarz odkrywcówNowa Era (dodatkowe ćwiczenia)

Edukacja matematyczna:

 1. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz, Elementarz odkrywcówpodręcznik

i ćwiczenia, Nowa Era

Edukacja muzyczna:

 1. Gromek, G. Kilbach, Elementarz odkrywcówNowa Era (dodatkowe ćwiczenia)

Edukacja plastyczna i techniczna:
Teczka artysty:

 1. Gryzoń, M. Jasny, W. Vargas, Elementarz odkrywcówNowa Era
  (dodatkowe ćwiczenia)

Wyprawka:

praca zbiorowa, Elementarz odkrywcówNowa Era (dodatkowe ćwiczenia)

Edukacja informatyczna:

 1. Kęska, Elementarz odkrywcówNowa Era (dodatkowe ćwiczenia)

Język angielski:

Bugs Team 2, podręcznik i ćwiczenia, Macmillan Education

Religia:

 1. Kubik, Kochamy Pana Jezusa, ćwiczenia, WAM

KLASA III

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, plastyczna, techniczna, muzyczna:

 1. Banasiak, A. Burdzińska, A. Danielewicz-Malinowska, A. Kamińska, R. Kamiński, B. Nadarzyńska, Nowi Tropiciele, podręcznik i ćwiczenia, Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne

Edukacja matematyczna:

 1. Szpakowska, D. Zdunek: Nowi Tropiciele, podręcznik i ćwiczenia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Język angielski:

Bugs Team, Macmillan Education

Religia:

 1. Kubik:Przyjmujemy Pana Jezusaćwiczenia, WAM

KLASA IV

Język polski :

 1. Klimowicz, M. Derlukiewicz,Nowe Słowa na start 4!podręcznik, Nowa Era Język angielski:
 2. Beare: Brainy 4, podręcznik i ćwiczenia, Macmillan Education

Matematyka:

 1. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzyck, Matematyka z plusem 4, podręcznik, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
 2. Zarzycki, Matematyka z plusem 4, ćwiczenia 2 zeszyty: geometria i arytmetyka,

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Historia:

 1. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski, Wczoraj i dziś 4, podręcznik

Nowa Era

Informatyka:

 1. Kęska, Lubię to 4!podręcznik, Nowa Era

Przyroda:

 1. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz, Tajemnice przyrody 4, podręcznik, Nowa Era
 2. Golanko, U. Moździerz, J. Stawarz, I. Wróbel, Tajemnice przyrody 4, ćwiczenia, Nowa Era

Religia:

 1. Kubik,Zaproszeni przez Boga, ćwiczenia,WAM