WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLAS I-IV

Rok szkolny 2018/19

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymują w szkole nieodpłatnie. Należy zakupić tylko podręcznik i ćwiczenia do religii.

KLASA I

Edukacja wczesnoszkolna:

E. Hryszkiewicz, B. Stępień, K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz: Elementarz odkrywców, Nowa Era 2017 (Podręczniki i ćwiczenia)

Język angielski:

Bugs Team 1, Macmillan Education 2018

Religia

Kubik W.: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, WAM (podręcznik i ćwiczenia)

KLASA 2

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna:

E. Hryszkiewicz, B. Stępień, J. Winiecka-Nowak, M. Ogrodowczyk: Elementarz odkrywców, Nowa Era (podręcznik i ćwiczenia)

Edukacja matematyczna:

K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz: Elementarz odkrywców, Nowa Era (podręcznik i ćwiczenia)

Potyczki ortograficzne:

E. Kacprzak:Elementarz odkrywców, Nowa Era (dodatkowe ćwiczenia)

Muzyka:

M. Gromek, G. Kilbach: Elementarz odkrywców, Nowa Era (dodatkowe ćwiczenia)

Teczka artysty:

N. Gryzoń, M. Jasny, W. Vargas: Elementarz odkrywców, Nowa Era (dodatkowe ćwiczenia)

Wyprawka:

Praca zbiorowa: Elementarz odkrywców, Nowa Era (dodatkowe ćwiczenia)

Informatyka:

M. Kęska: Elementarz odkrywców, Nowa Era (dodatkowe ćwiczenia)

Język angielski:

Bugs Team 2, Macmillan Education 2018

Religia:

Kubik W. : Kochamy Pana Jezusa, WAM (podręcznik i ćwiczenia)

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna:

E. Hryszkiewicz, B. Stępień, M. Ogrodowczyk: Elementarz XXI wieku, Nowa Era

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna:

E. Hryszkiewicz,B. Stępień, J. Winiecka-Nowak, M. Ogrodowczyk: Elementarz XXI wieku, Nowa Era (ćwiczenia)

Edukacja matematyczna:

K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil: Elementarz XXI wieku, Nowa Era (ćwiczenia)

Język angielski:

Bugs Team 3, Macmillan Education 2018

Religia:

Kubik W. : Przyjmujemy Pana Jezusa, WAM (podręcznik i ćwiczenia)

KLASA IV

Język polski :

A. Klimowicz, M. Derlukiewicz: NOWE Słowa na start! 4, Nowa Era (podręcznik)

Praca zbiorowa: NOWE Słowa na start! 4, Nowa Era (ćwiczenia)

Matematyka:

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki: Matematyka z plusem, GWO (podręcznik)

P. Zarzycki: Matematyka z plusem, GWO (ćwiczenia, 2 zeszyty: geometria i arytmetyka)

Historia:

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski: Wczoraj i dziś klasa 4, Nowa Era (podręcznik)

T. Maćkowski,B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch: Wczoraj i dziś klasa 4, Nowa Era (ćwiczenia)

Informatyka:

M. Kęska:Lubię to!, Nowa Era 2017

Język angielski:

N. Beare: Brainy, Macmillan Education

Przyroda:

M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz: Tajemnice przyrody, Nowa Era 2017 (podręcznik)

J. Golanko, U. Moździerz, J. Stawarz,I. Wróbel: Tajemnice przyrody, Nowa Era 2017 (ćwiczenia)

Religia:

Kubik W. : Zaproszeni przez Boga , WAM (podręcznik i ćwiczenia)