Zaświadczenia

Drodzy Absolwenci.

Od 3 lipca br. w sekretariacie w budynku przy ul. Kujawskiej 18
w godzinach 8:00 – 13:00
możecie odbierać zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

PMT