KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2022

Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2022 – 31 grudnia 2022

Ferie zimowe – 30 stycznia – 12 lutego 2023 

Koniec I okresu – 27 stycznia 2023

Wiosenna przerwa świąteczna – 06 – 11 kwietnia 2023

Pożegnanie 6 – letnich przedszkolaków – 16 czerwca 2023

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 23 czerwca 2023

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

31 października – poniedziałek

23 – 25  maja – egzaminy (3 dni), tylko klasy Iv – VII

 2 maja – wtorek

09 czerwca – piątek po „Bożym Ciele”

22 czerwca – czwartek

 

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI – 2022/2023:

07 września – zebranie ogólne dla rodziców i grupowe zebrania organizacyjne

12 i 15 września – poniedziałek – klasy I-III, czwartek – klasy IV-VIII – spotkania ogólne 

 09 i 10 listopada – spotkania ogólne i informacyjne 

 25 -26 stycznia – spotkania ogólne semestralne

 29 i 30 marca – spotkania ogólne i informacyjne 

27 kwietnia – spotkanie dla rodziców 6 – latków, informacja o gotowości szkolnej

10 i 11 maja – spotkania ogólne i konsultacyjne

Pozostałe kontakty wg potrzeb poprzez dziennik oraz indywidualnie po umówieniu z nauczycielem.

 

TERMINARZ KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/23

Terminy wystawiania ocen przewidywanych, śródrocznych i końcoworocznych, 

Koniec I okresu – 27.01.23 r. (piątek) – teoretycznie 31.01.23 r.  

  • do 04.01.23 r. (środa) – przewidywane oceny niedostateczne; 
  • do 11.01.23 r. (środa) – wszystkie oceny przewidywane; 
  • do 18.01.23 r. (środa) – wszystkie oceny semestralne. 

Koniec roku szkolnego – 23.06.23 r. (piątek): 

  • do 24.05.23 r. (środa) – przewidywane oceny niedostateczne; 
  • do 31.05.23 r. (środa) – wszystkie oceny przewidywane; 
  • do 07.06.23 r. (środa) – wszystkie oceny roczne/końcowe.