KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego – 04.09.2023

Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2023 – 31 grudnia 2024

Ferie zimowe – 12 lutego – 25 lutego 2024 

Koniec I okresu – 31 stycznia 2024

Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia 2024

Pożegnanie 6 – letnich przedszkolaków – 14 czerwca 2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 21 czerwca 2024

 

Terminy wystawiania ocen przewidywanych, śródrocznych i końcoworocznych, 

Koniec I okresu – 31.01.24 r. (środa):  

  • do 09.01.24 r. (wtorek) – przewidywane oceny naganne/niedostateczne; 
  • do 16.01.24 r. (wtorek) – wszystkie oceny przewidywane; 
  • do 23.01.24 r. (wtorek) – wszystkie oceny semestralne. 

Koniec roku szkolnego – 21.06.24 r. (piątek): 

  • do 23.05.24 r. (czwartek) – przewidywane oceny naganne/niedostateczne; 
  • do 30.05.24 r. (czwartek) – wszystkie oceny przewidywane; 
  • do 06.06.24 r. (czwartek) – wszystkie oceny roczne/końcowe. 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

14-16 V 2024 egzaminy (3 dni) – tylko dla klas IV-VII 

2 V 2024  (czwartek )

 29 V 2024 (środa)

31 V 2024 po „Bożym Ciele” ( piątek )

20 VI 2024 (czwartek )

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI – 2022/2023:

07 września (OP)- zebranie ogólne dla rodziców i grupowe zebrania organizacyjne

12 i 13 września – wtorek i środa – godzina 17.00 – spotkania ogólne  klas I-III

14 września – czwartek – godzina 17.00 – spotkania ogólne i informacyjne klas IV VIII

5  i 6 grudnia – wtorek i środa – godzina 17.00 – spotkania ogólne klas I-III

7 grudnia – czwartek – godzina 17.00 – spotkania ogólne i od godziny 17.30 do 18.30 informacyjne klas IV-VIII 

6 i 7 luty – wtorek i środa – spotkanie ogólne klas I-III

8 luty – czwartek – godzina 17.00 – spotkania ogólne semestralne klas IV-VIII

25.04. (OP III i IV) zebranie dla rodziców dzieci 6-letnich (nt. gotowości szkolnej) 

7 i 8 maja – wtorek i środa – godzina 17.00 – spotkania ogólne klas I-III

9 maja – czwartek – godzina 17.00 – spotkania ogólne i od godziny 17.30 do 18.30 informacyjne klas IV-VIII 

W OP zebrania w grupach wg potrzeb 

Pozostałe kontakty wg potrzeb poprzez dziennik oraz indywidualnie po umówieniu z nauczycielem.