Masz to jak w banku

W czwartek 28 listopada uczniowie klasy I a i I b wzięli udział w trzecich- ostatnich już zajęciach akademickich realizowanych w ramach projektu „Akademia Finansów dla dzieci – Pieniądze bez tabu”.

Pani Anna Chandoszko rozpoczęła spotkanie od pytania co mamy na myśli mówiąc „masz to, jak w banku”. Pierwszoklasiści podczas burzy mózgów tłumaczyli, jak rozumieją to dość często używane powiedzenie. Następnie prowadząca wspólnie z dziećmi próbowała ustalić, jakie są zadania banku. Przeprowadziła test „Prawda-Fałsz” podczas, którego dzieci odczytywały zdania określające czynności i zadania, które są związane z działalnością banku. Kolejnym zagadnieniem, którym zajęli się mali studenci to rola, jaką pełnią banki. Pojawiły się nowe pojęcia: konto, lokata, kredyt, przelew, wypłata z bankomatu. Okazało się, że terminy nie są zupełnie obce dzieciom, ponieważ potrafiły one wyjaśnić ich znaczenie. Podczas zajęć zostało również wyjaśnione określenie bank – godny zaufania.

W części podsumowującej dzieci utrwalały zdobyte na wykładach wiadomości. Wykazały się niemałą wiedzą na temat pieniądza. Ten temat przestał być dla pierwszoklasistów tematem tabu. Po prostu potrafią otwarcie mówić o pieniądzach.

M. Prus