UWAGA RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW!

Prosimy rodziców dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych na lipiec o zgłaszanie się po odbiór dokumentów, które wypełnione należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca w sekretariacie szkoły.

Lista dzieci przyjętych udostępniona jest do wglądu na drzwiach wejściowych do oddziałów przedszkolnych (od strony boiska).

Szczegółowych informacji telefonicznych udziela sekretariat nr tel. 67 212 33 78