Kreatywne prace plastyczne

W mijajacym roku szkolnym, uczniowie klas 5 realizowali międzynarodowy projekt edukacyjny- „Kreatywne prace plastyczne”.

Główne cele projektu:

Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne.

Inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej.

Wyzwalanie ekspresji twórczej i naturalnej kreatywności.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
Dziękuję wszystkim uczniom za zaangażowanie:)

         

 

Agata Świderska