NABÓR DO PRZEDSZKOLA

DO POBRANIA


DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU DO PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

informator: Zasady rekrutacji do przedszkoli
dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy na rok szklony 2019/2020,

***************

 informator: Kryteria i terminy rekrutacji na wolne miejsca
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Piła na rok szkolny 2019/2020,

**************

 terminarz postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020,

**************

deklaracja o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2019/2020,

***************

klauzula – ochrona danych osobowych do deklaracji.