NABÓR DO PRZEDSZKOLA

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się zgodnie z ustalonym terminarzem. Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego i zmienione zasady kontaktów interesantów z sekretariatem, a tym samym dostarczania deklaracji i wniosków prosimy, aby wypełnione dokumenty wrzucać do urny znajdującej się w holu szkoły. Niezbędne dokumenty prosimy dostarczać w godzinach: od 8.00 do 15.00. Zwracamy uwagę na dochowanie szczególnej staranności w kompletowaniu dokumentów, t.j. załączników do wniosku, wymaganych podpisów, wypełnienia wszystkich pól itp., aby niekompletne lub błędnie wypełnione dokumenty nie zostały odrzucone w procesie rekrutacji. Całość dokumentacji prosimy zszyć zszywaczem i włożyć do zaklejonej koperty. Wszelkich informacji związanych z procedurami rekrutacji będziemy Państwu udzielać telefonicznie lub mailowo. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad naboru elektronicznego, które znajdują się poniżej.

 

UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną dopuszcza się możliwość składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola tylko poprzez system naboru elektronicznego. W takim przypadku należy dodatkowo wysłać  e-mail do przedszkola pierwszego wyboru potwierdzający złożenie wniosku drogą elektroniczną wraz z podaniem nr PESEL dziecka oraz identyfikatora wniosku.

Wersję papierową dokumentów (wniosek oraz stosowne oświadczenia) będzie można dostarczyć w późniejszym terminie.

Adresy e-mail publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Piła 

Publiczne przedszkole nr 1               e-mail: przedszkolenr1@asta-net.com.pl

Publiczne Przedszkole nr 2               e-mail: kontakt@przedszkole2.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 3               e-mail: przedszkole03pila@gmail.com

Publiczne Przedszkole nr 4               e-mail: pp4@cuw.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 5               e-mail: dyrektor@przedszkole5.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 6               e-mail:

przedszkole_publiczne6@asta-net.com.pl

Publiczne Przedszkole nr 7               e-mail: przedszkole7@pila.edu.pl

Publiczne Przedszkole nr 11             e-mail: przedszkole@pp11.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 12             e-mail: przed12pila@gmail.com

Publiczne Przedszkole nr 13             e-mail: pp13@przedszkole13.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 14             e-mail: pp14@cuw.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 15             e-mail: pp15@cuw.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 16             e-mail: przedszkole1612@wp.pl

Publiczne Przedszkole nr 17             e-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 18             e-mail: pp18@cuw.pila.pl

Publiczne Przedszkole nr 19             e-mail: przedszkole19@pila.edu.pl

Oddziały przedszkolne

w Szkole Podstawowej nr 5              e-mail: sp5pila@op.pl

                                                                                                             Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

                                                                                                                             Urzędu Miasta Piły

 

DOKUMENTY DO POBRANIA


DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU DO PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Oświadczenia rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile w okresie stanu epidemii pobierz

 **************

Terminarz rekrutacji – zarządzenie Prezydenta pobierz

***************

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego pobierz

**************

 Oświadczenie o miejscu pracy rodziców pobierz

**************

 Oświadczenie o wielodzietności pobierz

**************

Oświadczenie o miejscu  zamieszkania pobierz 

**************

Oświadczenie o pracy rodzica (ów), o pobieraniu nauki w systemie dziennym pobierz

**************

Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień pobierz

**************

  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz

**************

Klauzula zgody i obowiązku informacyjnego pobierz