PSYCHOLOG SZKOLNY

Funkcję psychologów szkolnych pełnią pan Witold Wiśniewski oraz pani Dominika Armuszewska.

Godziny pracy:

                                                      Witold Wiśniewski

Poniedziałek

9.00 – 17.15 (al. Niepodległości)

Wtorek

13.00 – 15.30 (al. Niepodległości)

15.40 – 17.15 (ul. Kujawska)

Środa

12.30 – 13.30 (Hufiec Pracy)

                            13.00 – 17.15 (ul. Kujawska)

Czwartek

13.00 – 17.15 (ul. Kujawska)

Piątek

13.00 – 17.15 (ul. Kujawska)

                                                Telefon do psychologa to 513 226 274.

 

                                                     Dominika Armuszewska

Poniedziałek

11.30 – 14.30

Wtorek

12.30 – 14.30

Środa

12.30 – 14.30

Czwartek

12.30 – 14.30

Piątek

12.30 – 13.30 (al. Niepodległości)

13.30 – 14.30 (ul. Kujawska)

 

Każdy uczeń może zwrócić się do psychologa szkolnego gdy:

  • czuje się osamotniony, smutny, nieszczęśliwy z jakiegoś powodu;
  • ma problemy w nawiązywaniu dobrych relacji z kolegami, koleżankami, rodzicami i nauczycielami;
  • chciałby podzielić się swoją radością, sukcesem, osiągnięciami, zdolnościami;
  • chciałby pomóc innym, lecz nie wie w jaki sposób;
  • ma ciekawe pomysły, którymi chciałby się podzielić;
  • nie potrafi sobie poradzić z jakąś sprawą.

 

 5 KROKÓW DO DOBROSTANU PSYCHICZNEGO pobierz

 

Jeśli Masz problem nie zwlekaj!

Tu otrzymasz pomoc w przypadkach uzależnień, zaburzeń zachowania, trudności wychowawczych.

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PILE

  1. Sikorskiego 19

tel.67 353 25 70
tel. kom. 509 758 330

Sekretariat Poradni czynny od poniedziałku do piątku w godzinach

od 7:30 do 15:30

Problemy dzieci z nauką, niedostosowanie, zaburzenia emocji, trudności wychowawcze.

PORADNIA SPECJALISTYCZNA WADY MOWY I SŁUCHU

  1. Sikorskiego 19

tel. 350-90-97

Problemy dzieci z nauką, wady wymowy i wady słuchu, niedostosowanie, zaburzenia emocji.

OŚRODEK PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Piła, ul. Polna 3

tel. 67 212 65 58

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu terapia, grupy wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży. Terapia indywidualna dla osób dotkniętych przemocą, borykających się w rodzinie z problemem alkoholowym bliskiej osoby, szukających wsparcia i pomocy.

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Piła, ul. Polna 3

tel. 67 212 65 58

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI , MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Piła, Al. Wojska Polskiego 49 B

tel. 67 212 72 84(dzieci)

tel. 67 212 48 62 (dorośli)

email: poradnia.zdrowia.psychicznego@gmail.com

 

               

NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I ODWYKOWEJ

Piła, Al. Wojska Polskiego 49 B

tel. 67 212 40 56, 212 48 62

Leczenie uzależnień i zaburzeń psychicznych osób dorosłych.

OŚRODEK DIAGNOSTYKI NEUROROZWOJOWEJ I REHABILITACJI

Piła, ul. Rydygiera 23

tel. 67 215 46 82

KLINIKA „ARS MEDICAL”, ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNYCH, PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Piła, Al. Wojska Polskiego 43

tel. 67 215 62 75

Dla pacjentów powyżej 11 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie.

 

GABINET PSYCHOLOGICZNY TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Piła, ul. 11 Listopada 51

tel. 604 419 529

 

GABINET PSYCHOTERAPII

PSYCHOLOG DZIECIĘCY I RODZINNY

Piła, ul. Jaworowa 12

Tel. 505 913 513

 

PORADNIA PROFILAKTYKI , LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ

(Monar- Markot)

Piła, Al. Niepodległości 135

Tel. 67 215 22 50

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, leków. Terapia rodzin osób uzależnionych.

 

 

SĄD REJONOWY W PILE III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

Piła, Al. Powstańców Wlkp. 79

Tel. 67 352 28 00

 

 

WYDZIAŁ DO SPRAW NIELETNICH KPP W PILE

tel. 67 353 15 52, 363 13 02

 

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Piła, ul. Rydygiera 23

Tel. 67 349 09 69, 349 09 70

 

OŚRODEK WSPARCIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Piła, ul. Spacerowa 23

Tel. 67 352 84 71

 

W NASZEJ SZKOLE:

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Konsultacje