Już potrafię odczytać godzinę na zegarze

Od ubiegłego miesiąca uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej brali udział w projekcie edukacyjnym „Już potrafię odczytać godzinę na zegarze”.

Jest to kontynuacja projektu z ubiegłego roku szkolnego, gdzie piątkowe „Świetliczaki” uczyły się wiązać buty.

Projekt ten obejmował zestaw działań mających na celu kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji oraz wdrażanie do sprawnego posługiwania się jednostkami czasu.

W  czasie  zajęć  dzieci  współpracowały  ze  sobą  w  zespołach,  dzieliły  się  doświadczeniami.  Nauczyły się odmierzania czasu, planowania w czasie oraz współpracy w  grupie.  Były  to  dni  niezwykle  emocjonujące,  ogromnego  zaangażowania  i zainteresowania dzieci.

Podsumowanie projektu odbyło się w ubiegły piątek. „Świetliczaki” skrupulatnie rozwiązali test, na którym należało odczytać godzinę. Uczniowie otrzymali certyfikaty i słodkie nagrody.

                                             Wychowawcy świetlicy  

>>zobacz zdjęcia<<