Trzecioklasiści w Miasteczku Ruchu Drogowego

Początek roku szkolnego jest tym czasem, kiedy uczniowie utrwalają zasady obowiązujące w ruchu drogowym. Wychowawcy przeprowadzają w klasie pogadanki dotyczące bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Wychodzą z dziećmi na ulice położone w pobliżu szkoły, aby przeprowadzić ćwiczenia praktyczne w przekraczaniu jezdni. Organizują również wycieczki do Miasteczka Ruchu Drogowego, podczas których dzieci pod okiem pracownika Straży Miejskiej nabywają umiejętności prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym. 

      I tak w środę 29 września uczniowie klasy III a i III b udali się do Miasteczka Ruchu Drogowego. Strażnik posługując się tablicą poglądową utrwalał z  trzecioklasistami znaki drogowe. Po ich dokładnym omówieniu przeprowadził konkurs. Kto uważnie słuchał prowadzącego, ten nie miał kłopotu z wykonywaniem poleceń. Zadaniem dzieci było odszukanie i wskazanie znaku, który wskazał na planszy prowadzący. Nie wszystkim udawało się za pierwszym razem prawidłowo wykonać to polecenie.

      Uczniowie mieli również możliwość przypomnienia sobie, jak prawidłowo poruszać się rowerem po ulicy. Większość dzieci nieźle poradziła sobie z jazdą na rowerze. Niektórzy nie podjęli próby, nie czuli się na siłach. Strażnik zachęcał dzieci, aby częściej odwiedzali miasteczko. Tam w specjalnie przygotowanym, bezpiecznym dla nich miejscu, pod opieką rodziców, mogą doskonalić umiejętność jazdy na rowerze.   

      Pod koniec spotkania prowadzący przekazał dzieciom zestaw kolorowanek przedstawiających znaki drogowe. To już zadanie dla trzecioklasistów do wykonania w klasie.

M. Prus, M. Sadowska

>>zobacz zdjęcia<<