Obchody 103 rocznicy odzyskania niepodległości

Z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę miasto zorganizowało   uroczystości pod pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego i Powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy.

         Jako pierwszy głos zabrał prezydent Piły Piotr Głowski. Po nim odczytano apel poległych. Było także wspólne odśpiewanie hymnu państwowego oraz salwa honorowa.

        Na zakończenie uroczystości delegacje instytucji i zakładów pracy złożyły wiązanki kwiatów. W uroczystościach pod pomnikiem wzięło udział kilkuset mieszkańców Piły, wśród nich nie zabrakło pocztu sztandarowego naszej szkoły. W jego skład  weszły  Aleksandra Fiedler, Malwina Kędziora oraz Szymon Hagedorn.

M.Łożyński