19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci

W związku z włączeniem się naszej szkoły w światową kampanię „ 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” psycholog szkolny przygotował prezentację multimedialną poświęconą temu zagadnieniu. Zapraszamy do zapoznania się z nią.

Marta Glanc

Kampania 19 dni- prezentacja- SP 5 Piła