Nowy sposób na spędzanie przyjemnie przerw

W naszej szkole w budynku przy Kujawskiej, od 15 listopada realizowany jest ciekawy projekt „Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia”. Projekt jest częścią Programu profilaktycznego „Festiwal rekreacji”, który jest realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Pile. Celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz organizacja imprez o charakterze integracyjno – edukacyjnym i rekreacyjnym.  >> zdjęcia <<

Koordynator D. Giełczyk