Nowy plan lekcji

Z dniem 29 listopada następuje zmiana planu lekcji.
Nowy plan znajduje się już w dzienniku lekcyjnym i na stronie szkoły.