Terminarz klasyfikacji w roku szkolnym 2021/22

Terminarz klasyfikacji w roku szkolnym 2021/22

  • koniec I okresu – 31.01.2022 r.

– do 11.01.22 r. r. – wystawiamy przewidywane oceny niedostateczne/negatywne;

!!! Ze względu na ferie zimowe w pierwszym terminie, tj. od 17.01.22 r. do 30.01.22 r., wyjątkowo PRZEWIDYWANE OCENY NIEDOSTATECZNE/NEGATYWNE  wystawione będą do 03.01.22 r.

– do 18.01.22 r. – wystawiamy wszystkie oceny przewidywane;

– do 27.01.22 r. – wystawiamy oceny semestralne.

– 01.02.22 r. – RP klasyfikacyjna;

– do 01.06.22 r. – wystawiamy przewidywane oceny niedostateczne/negatywne;

– do 08.06.22 r. – wystawiamy wszystkie oceny przewidywane;

– do 17.06.22 r. – wystawiamy oceny roczne/końcowe.

–  22.06.22 r. – RP klasyfikacyjna.

  • koniec roku szkolnego – 24.06.2022 r.