Dziękujemy

Serdecznie dziękujemy firmie Bricomarché oddział w Pile przy ul. Ogińskiego 33  za bezinteresowną pomoc i okazane serce, za nieodpłatne przekazanie materiałów budowlanych, dzięki którym możemy wyremontować szkolną pracownię.