Ciekawscy z I c

W roku szkolnym 2021/22 klasa I c pod kierunkiem pani Moniki Bęben wzięła udział w projekcie edukacyjnym pt. „Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?” zorganizowanym przez Fundację Uniwersytetu Dzieci w Klasie. Projekt trwał od września 2021 do maja 2022 roku i składał się z 5 tematów. Celem tego projektu było przede wszystkim nauczenie dzieci samodzielnego dochodzenia do wiedzy, trenowanie pracy indywidualnej i w zespole, integrowanie zespołu, rozwijanie kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia oraz poznawanie świata wszystkimi zmysłami.

„Dlaczego każdy z nas jest inny?”:

            Podczas realizowania pierwszego tematu z projektu, uczniowie uczestniczyli w wielu ciekawych zabawach. Obejrzeli film pt. „Dlaczego każdy z nas jest inny?” i rozmawiali na jego temat. Rozmawiali również na temat swoich talentów i pasji oraz prezentowali swoje talenty. Wzięli także aktywny udział w Dniu Kropki. Dzięki tym zajęciom uczniowie nauczyli się samodzielnie poszukiwać swoich mocnych stron i talentów, rozwinęli świadomość różnorodności zainteresowań oraz postawę tolerancji wobec odmienności. Zdobyli również wiedzę na temat rozwijania swoich talentów, pasji i odkrywania siebie. Nauczyli się także autoprezentacji i akceptacji samego siebie i innych.

„Po co nam emocje?”:

            Podczas realizowania drugiego tematu z projektu, uczniowie m. in. uczestniczyli w zabawie integracyjnej pt. „Znajdź emocje”, rozmawiali na temat emocji, oglądali film pt. „Co się stało w Królestwie Elwiry Emocji?” i rozmawiali na jego temat. Zagrali także w grę pt. „Ratujemy Królestwo Elwiry Emocji”, która składała się z 4 zadań do wykonania i rysowali w parach po  4 emocje i prezentowali je za pomocą mimiki twarzy, a następnie odgadywali daną emocję. Dzięki tym zajęciom uczniowie zdobyli wiedzę na temat emocji – nauczyli się nazywać i rozpoznawać rodzaje emocji oraz  zdobyli umiejętność autoprezentacji i pracy w zespole.

„Jak odnaleźć się na drodze?”:

            Podczas realizowania trzeciego tematu z projektu uczniowie udali się na wycieczkę do Miasteczka Ruchu Drogowego w Pile, by spotkać się ze strażnikiem miejskim, który zapoznał dzieci ze znakami drogowymi i z zasadami ruchu drogowego. Uczniowie odbywali również ćwiczenia praktyczne – uczyli się poruszać po chodniku oraz po pasach według wskazanych kierunków i z przestrzeganiem znaków drogowych i sygnalizacji, a także jeździli rowerem i wykonali znaki drogowe z papieru. Dzięki tym zajęciom uczniowie zdobyli wiedzę na temat wybranych znaków drogowych oraz na temat zasad ruchu drogowego i ćwiczyli orientację w przestrzeni i jazdę na rowerze.

„Co może powstać z drewna?”:

            Podczas realizowania czwartego tematu z projektu uczniowie, m. in.: rozmawiali na temat drewna i jego zastosowania, oglądali prezentację na temat znaczenia drewna dawniej i dziś oraz film na temat powstawania drewna i różnic pomiędzy drewnem, a drzewem. Uczestniczyli również w eksperymentach na temat właściwości drewna (badali jego barwę, ciężar i twardość oraz utrzymywanie się na powierzchni wody i przewodzenie ciepła) i uzupełniali informacje na kartach pracy. Dopasowywali także obrazki przedstawiające kolor, ciężar, twardość oraz zastosowanie do odpowiedniego drewna (lipowego, sosnowego i dębowego), a na podsumowanie lekcji zagrali w domino, która utrwaliła poznane wiadomości. Dzięki tym zajęciom uczniowie zdobyli wiedzę na temat drewna. Poznali jego właściwości, znaczenie oraz zastosowanie, a także zdobyli wiedzę na temat powstawania drewna i na temat różnic pomiędzy drzewem i drewnem. Zajęcia te, bardzo się dzieciom podobały i pomogły im samodzielnie dochodzić do wiedzy i trenowały pracę w grupie.

„Jak zaplanować wiosenne porządki?”:

            Podczas realizowania piątego tematu z projektu uczniowie, m. in.: wypowiadali się na temat wiosennych porządków, wysłuchali wiersz pt. „Wiosenne porządki” oraz rozmawiali na jego temat, porządkowali w grupach obrazki wg podanej cechy (pory roku, kolory, kształty i zastosowanie) i przeliczali elementy danego zbioru oraz wzięli udział w zabawie podsumowującej. Dzięki tym zajęciom uczniowie zdobyli wiedzę na temat porządkowania różnych przedmiotów według różnych kategorii, poznali pojęcie zbioru oraz trenowali samodzielne dochodzenie do wiedzy i pracę  w grupie.

>>zobacz zdjęcia<<

M.Bęben