Spotkanie informacyjne klas I

NOWY ROK  SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie

przyszłorocznych uczniów klas pierwszych
Zapraszamy

na spotkanie informacyjne,

które planowane jest w budynku przy Alei Niepodległości 18

w terminie 21 czerwca br.; rozpoczęcie o godzinie 17.00 w stołówce szkolnej

Podczas spotkania pragniemy:

Przekazać istotne informacje związane z organizacją procesu edukacyjnego oraz wychowawczo – profilaktycznego;

Przedstawić zadania szkoły w świetle zmian cywilizacyjnych i rozwojowych dzieci zgodnie z psychologią pozytywną;

Zapoznać z etapami rozwoju dziecka w aspekcie neurologicznym, społecznym i psychologicznym;

Poinformować o zasadzie dystrybucji podręczników i ćwiczeń; Przekazać komunikaty oraz informatory szkolne.

 

Wicedyrektor Elżbieta Puchalska