Tydzień patriotyczny

 W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości w dniach7- 10 listopada realizowany był Tydzień Patriotyczny, w którym wzięli udział uczniowie klas I-III. Wszyscy uczniowie włączyli się w aktywny sposób do projektu. W barwy biało-czerwone udekorowana była cała szkoła. Na lekcjach plastyki i techniki wykonywane były godła, flagi i kotyliony. Samorząd uczniowski podczas przerw włączał w radiowęźle pieśni patriotyczne.  W środę odbył się ” Biegi Niepodległości” zaś ostatniego dnia przed Świętem Niepodległości odbył się pokaz mody patriotycznej. Każda z klas miała na swym poziomie krótki apel, na którym śpiewano hymn oraz piosenkę „Jestem Polką i Polakiem”. Chętni uczniowie przygotowali na to wydarzenie recytację wiersza bądź pieśń patriotyczną. Panowała atmosfera zadumy. Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim uczniom i nauczycielom, a także rodzicom przygotowującym stroje oraz dzieci do ich prezentacji.

>>zobacz zdjęcia<<

Koordynator projektu Anna Siwiak-Koc.