W zaczarowanym świecie figur geometrycznych

Do świata figur geometrycznych zaproszone zostały przedszkolaki z oddziału IV oraz uczniowie klasy I b, w celu utrwalenia znajomości prostokąta, kwadratu, trójkąta i koła. Spotkanie rozpoczęło się od zabawy integracyjnej, po której dzieci rozwiązały zagadki słowne i dotykowe, dotyczące figur geometrycznych. Kolejne zadanie polegało na wyszukaniu zakodowanych figur i przyporządkowaniu ich do właściwego kodu. Dzieci pracowały w grupach, dobrze ze sobą współpracując, co przełożyło się na bezbłędne wykonanie zadania. Następnie na podstawie wysłuchanej bajki „W królestwie geometrycznym” zbudowały zamki z klocków piankowych. Dostosowały się do instrukcji zawartych w treści bajki, wykazując się przy tym dużą pomysłowością. 

Ostatnie zadanie dzieci wykonały już osobno, przekształcając wylosowaną figurę w dowolny rysunek. Prace plastyczne dzieci ozdobiły hol szkoły.

Z całą pewnością przygotowane przez nas zajęcia nie tylko utrwaliły wiedzę dzieci, dotyczącą figur geometrycznych ale także poprawiły u przedszkolaków i uczniów umiejętność  współdziałania ze sobą dla osiągnięcia wspólnego celu.

>>zobacz zdjęcia<<

 Małgorzata Prus i Izabela Baraniak