Sprzątanie świata

W tym roku nasza szkoła przyłączyła się do oczyszczania środowiska, biorąc udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata” pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Uczniowie wraz ze swoimi przyjaciółmi wyruszyli sprzątać. Celem nadrzędnym akcji szkolnej było ukształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu z zaangażowaniem, wielkim zapałem i przejęciem. Młodym ludziom gratulujemy odpowiedzialności za czystość na naszej planecie.

>>zobacz zdjęcia<<

J.Szczepaniak