Szkolny Klub Debat Oksfordzkich

Szkolny Klub Debat Oksfordzkich zorganizował debatę pt. „Stop Przemocy!” w dniu 9 listopada 2023 r. Młodzież aktywnie włączyła się w dyskusję przedstawiając gro kreatywnych propozycji radzenia sobie z tym problemem. W sali dominował kolor pomarańczowy, który ma ostrzegać przed niebezpieczeństwem lub zagrożeniem. Ponadto każdy uczeń miał przypiętą pomarańczową wstążkę symbolizującą przyłączenie się do ogólnopolskiej kampanii „19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.” Poziom wypowiedzi był niezwykle dojrzały oraz merytoryczny. Dlatego uświadomił nam, że jest to bardzo złożone pojęcie, które wymagało jeszcze podsumowania przez opiekuna. Omówił on w zwięzły sposób punkty widzenia każdego z mówców i przedstawił użyteczne sposoby radzenia sobie z omawianymi kwestiami. Taka rekapitulacja pozwoliła uczniom nie tylko nabrać pewnego dystansu do własnego punktu widzenia lecz również usystematyzować swoje poglądy. Jednocześnie dziękujemy serdecznie Pani Pedagog Paulinie Zielińskiej za przygotowanie gazetki oraz rekwizytów potrzebnych do debaty.

>>zobacz zdjęcia<<

M. Pazdej