Co to jest dobroć?

We wtorek 28 listopada 2023r. odbyło się kolejne spotkanie dzieci z IV oddziału przedszkolnego i uczniów klasy II b, tym razem pod hasłem: „Co to jest dobroć”. Na to spotkanie została zaproszona p. psycholog Edyta Nowakowska. Zajęcia  rozpoczęły się od przywitania  piosenką „Grzeczne słówka” i omówienia sytuacji, w których tych zwrotów używamy. Podczas burzy mózgów dzieci przedstawiły propozycje, dotyczące okazywania dobroci innym.  Następnie pani psycholog wzbogaciła wiedzę dzieci na temat dobroci i zachęciła do podawania przykładów dobrych uczynków, które czynią wobec innych osób. W dyskusji  mocno zaznaczono, że dobro jest bardzo ważne w relacjach między ludźmi. Spotkanie zakończyło się losowaniem kwiatów z papieru z  miłymi słowami. Chętne osoby głośno je odczytywały, wśród nich były również przedszkolaki.

Oba zespoły otrzymały zadanie dodatkowe polegające na wykonaniu plakatu przedstawiającego dobre uczynki, które czynią wobec innych. Prace zostaną zaprezentowane podczas kolejnego spotkania w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Cztery pory roku na wspólnej ścieżce edukacyjnej”.

>zobacz zdjęcia<<

Małgorzata Prus przy współpracy p. Izabeli Baraniak