„Ocalimy Świat”

W ramach projektu edukacyjnego „Ocalimy Świat”, którego organizatorem jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, klasy 2 podczas pobytu w świetlicy przez cały rok szkolny cyklicznie będą włączać się w ratowanie życia na Ziemi. Będą zdobywać wiedzę i uczyć się postępować odpowiedzialnie i mądrze, podejmować dobre decyzje – solidarnie, z szacunkiem dla Ziemi i wszystkich jej mieszkańców.

Wyjątkowość Programu OŚ polega na połączeniu w nim komponentów: ekologicznego, moralnego i cyfrowego, uzupełnionych o wymiar literacki (w postaci opowiadań o problemach moralnych w kontekście ekologii) oraz społeczny. Po lekturze opowiadań i zajęciach warsztatowych na temat problemów ekologicznych i uniwersalnych wartości moralnych (takich jak szacunek, odpowiedzialność czy mądrość) uczniowie przeprowadzą własne projekty proekologiczne. Na pierwszych zajęciach poruszyliśmy kwestię zmiany klimatu i konsekwencji tego zjawiska oraz potrzeby zaangażowania ludzi w działania na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia. Poznawaliśmy działania, które możemy podejmować na rzecz ochrony środowiska. Rozmawialiśmy o tym, czym jest szacunek dla innych ludzi oraz dla ich odmienności. A na koniec uczniowie wykonali pracę plastyczną pt: „Działam dla klimatu”, w której zawarły zapamiętane przez siebie pozytywne działania, jakie stosują, by sprzyjać środowisku.

>>zobacz zdjęcia<<

K. Pilarczyk, K. Kłos