Szkolny Klub Europejski

W czwartek, 7 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie Szkolnego Klubu Europejskiego. Tym razem zostało ono podzielone na dwa panele: warsztaty oraz debatę. W pierwszej części p. Michał Łuba z ANS w Pile przeprowadził pogadankę o znaczeniu motta UE: „Zjednoczeni w różnorodności”. Natomiast w drugiej opiekun – p. Mateusz Pazdej – moderował dyskusję dotyczącą waluty euro.

>>zobacz zdjęcia<<

M. Pazdej