Podłogowa gra edukacyjna

W tym roku szkolnym nasza szkoła otrzymała z Urzędu Miasta w Pile podłogową grę edukacyjną, która ma na celu promować postawy proekologiczne.

Dzięki tej wspaniałej grze, wszystkie dzieci klas 1-3 mogły zdobywać wiedzę w sposób interaktywny i przyjemny oraz kształtować poczucie odpowiedzialności za środowisko i troskę o najbliższe otoczenie, m.in. w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód i gospodarki odpadami. Podczas grania dzieci nauczyły się, jakie działania pomagają w ochronie środowiska i jakie konsekwencje niesie za sobą zanieczyszczenie powietrza czy wody. Dziękujemy.

>>zobacz zdjęcia<<

Monika Bęben