Z wizytą w Straży Miejskiej

We wtorek 6 listopada dzieci z klas trzecich wybrały się do siedziby Straży Miejskiej znajdującej się na ulicy Zygmunta Starego 1 w Pile. Nie była to pierwsza wizyta w tym miejscu. Poprzednio uczniowie gościli w Straży Miejskiej dwa lata temu. Wówczas brali udział w zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Tym razem na spotkaniu ze strażnikiem panem Jarosławem Oźminą zostały omówione zagadnienia dotyczące Bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W pierwszej części spotkania dzieci rozmawiały o zadaniach, które wykonują poszczególne służby ratownicze, utrwalały numery telefonów alarmowych i sposób wzywania pomocy. Potem zostały omówione zasady zachowania się na drogach miejskich i tych znajdujących się poza miastem, rodzaje dróg oraz znaków drogowych.

       Pod koniec spotkania uczniowie otrzymali książeczkę z obrazkami do pokolorowania przedstawiającymi pojazdy uprzywilejowane oraz przedstawicieli poszczególnych służb.

       Serdecznie dziękujemy panu Jarosławowi Oźminie za przeprowadzenie ciekawych i profesjonalnych zajęć, podczas których dzieci mogły utrwalić zdobyte wcześniej wiadomości.   Z pewnością skorzystamy z zaproszenia pana strażnika i ponownie wybierzemy się do Straży Miejskiej, aby pod okiem fachowca doskonalić umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

                                                                                                                                                                                                                                                   M.Prus