Segregujemy śmieci

We wtorek 5 lutego w ramach realizacji innowacji pedagogicznej ‘”Przyroda i ja” uczniowie klasy I B wraz z wychowawczynią Barbarą Kuklińską zaprosili do szkoły pana Krzysztofa Oleksego edukatora z PRGOK. W spotkaniu brali udział wszyscy uczniowie klas pierwszych i drugich. Zajęcia rozpoczęły się od zapoznania z pojęciem segregacji. Potem dzieci dowiedziały się w jakim celu jej dokonujemy. Następnie uczniowie poznali kolory pojemników niezbędnych do segregowania odpadów i omówili, co do nich wrzucamy. Wiedzą także, że każda plastikowa butelka rozkłada się ok. 500 lat, jedna tona makulatury to 17 uratowanych drzew, a odpady biodegradowalne nadają się na kompost. Pan Krzysztof zachęcał dzieci do ograniczania zużycia jednorazowych reklamówek, plastikowych naczyń i butelek. Uczniowie swoimi wypowiedziami zachęcali do oszczędzania żywności i kupowania jej tyle ile nam potrzeba, a nie na zapas. Dzieci odpowiadały na pytania gościa. O smogu wiedziały prawie wszystko, o jego szkodliwości również. Ostatnim punktem spotkania były warsztaty, podczas których uczniowie segregowali odpady według poznanych kryteriów. Okazało się, że nie jest to takie proste, gdyż zdarzały się pomyłki. Zgodnie z tematyką spotkania ”Kto śmieci sortuje – naszą planetę ratuje” wszyscy uczestnicy potwierdzili, że sortowanie, a następnie recykling surowców wtórnych ma ogromne znaczenie dla środowiska. Złe gospodarowanie odpadami ma zgubny wpływ na otaczającą nas przyrodę. Odczuwają to zwierzęta, rośliny oraz oczywiście ludzie. Dlatego warto segregować wszystkie odpady zgodnie z zasadami.  

B. Kuklińska

>>zobacz zdjęcia<<