ZAKOŃCZENIE STRAJKU

Informujemy, że od poniedziałku (29 kwietnia 2019r.)

powracamy do pracy i zapraszamy do naszej szkoły

wszystkich naszych spragnionych wiedzy uczniów.

Zaczynamy pracę zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji.