Dni autyzmu

Kochani Dni Autyzmu za nami,  ale skoro się w tym roku szkolnym się nie zobaczymy ogłaszamy, że niespodzianka czeka na wszystkich uczestników zabawy,
a wyjątkowa na Alana Hubiasza i na rodzeństwo Hannę, Zofię i Antoninę Roszkowskie z Braciszkiem.

M. Krysiak