Sukces akcji „Podaj łapę”

15 października 2021 r. Szkolny Samorząd Uczniowski w ramach jesiennej zbiórki darów dla zwierząt przekazał Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami/oddział w Pile 120 kg karmy dla psów oraz 55 kg karmy dla kotów, a także mnóstwo środków czystości i zabawek. Klasa 3 a, która dostarczyła najwięcej przysmaków otrzyma w listopadzie 2021 r. nagrodę specjalną. Dziękujemy również oddziałom przedszkolnym za przyłączenie się do naszej akcji.

M. Pazdej