Mein deutsches Lieblingswort

Miło Nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły wzięli udział w miejskim projekcie „Mein deutsches Lieblingswort”.

W projekcie wzięli udział uczniowie pięciu szkół podstawowych oraz trzech ponadpodstawowych. Projekt polegał na nagraniu krótkiego filmiku, na którym uczeń przedstawia swoje ulubione, ciekawe niemieckie słowo. Z przesłanych filmików powstał jeden filmik promujący język niemiecki. Projekt został zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego a jego koordynatorem była pani Iwona Kusiorska. Zapraszamy do obejrzenia efektów pracy uczniów. Serdecznie dziękuję uczestnikom projektu.

link do filmu:

https://sp5pila-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ikusiorska_sp5_pila_pl/EXuyNuhYttVDiDj7bpkzbfwBv3W62_ylwsCDe-HoL3n2Ug?e=uSt2Xh

I.Kusiorska